Funko ศึกษา เกร็ดน่ารู้

Funko Giant Lady | นางยักษ์ ผีเสื้อสมุทร

ขาย funko giant lady นางยักษ์ผีเสื้อสมุทร

Funko Giant Lady หรือ ฟันโกะผีเสื้อสมุทร คือ Funko สายไทยอีกตัวที่ออกมาให้นักสะสมได้เก็บกัน นอกจาก Funko Tossakan (ทศกัณฐ์) และ Funko Hanuman (หนุมาน) มีขนาดตัว 6 นิ้ว ซึ่งตอนนี้ออกมาแล้วสองตัว

Funko ยักษ์ผีเสื้อสมุทรแดง

Funko pop Lady Giant ผีเสื้อสมุทร ขายราคา คือ

Funko ยักษ์ผีเสื้อสมุทรขาว หรือทานาคา

Funko ยักษ์ผีเสื้อสมุทรขาว หรือทานาคา ขาย ราคา ออกใหม่

Funko Angry Black Lady giant (ฟันโกะผีเสื้อสมุทรโกรธ ดำ)

Funko Angry Black Lady giant (ฟันโกะผีเสื้อสมุทรโกรธ ดำ) ขาย ราคา

และยังมีการนำมาคัสตอมอีกหลากหลายด้วย

funko

Funko Giant lady supreme by Gizman

Funko Giant lady supreme by Gizman

Funko Lady Giant Yellow (ฟันโกะผีเสื้อสมุทรสีเหลือง ขมิ้น)

Funko Lady Giant Yellow ฟันโกะผีเสื้อสมุทรสีเหลือง ขมิ้น ขาย ราคา รีวิว

Funko Lady giant Pink Purple – ฟันโกะนางยักษ์ชมพูใส

Funko Lady giant Pink Purple - ฟันโกะนางยักษ์ชมพูใส ขาย ราคา รีวิว

Funko Lady giant Pink  – ฟันโกะนางยักษ์ชมพูนมเย็น

Funko Lady giant Pink  - ฟันโกะนางยักษ์ชมพูนมเย็น ขาย ราคา

Funko Lady giant Green  – ฟันโกะนางยักษ์เขียว

Funko Lady giant Green  - ฟันโกะนางยักษ์เขียว ขาย ราคา

Funko Lady giant Orange ฺBlue  – ฟันโกะนางยักษ์ส้ม ตัวฟ้า

Funko Lady giant Orange ฺBlue  - ฟันโกะนางยักษ์ส้ม ตัวฟ้า ขาย ราคา

Funko Lady giant Dark Orange ฺyellow  – ฟันโกะนางยักษ์ส้มเข้ม ตัวเหลือง

Funko Lady giant Dark Orange ฺyellow  - ฟันโกะนางยักษ์ส้มเข้ม ตัวเหลือง ขาย ราคา

Funko Giant Lady หรือ ฟันโกะผีเสื้อสมุทร ฟ้า ทอง เขียว ชมพู ฟ้าอ่อน เหลือง ขาย ราคา รีวิว

Advertisements

4 comments on “Funko Giant Lady | นางยักษ์ ผีเสื้อสมุทร

  1. Pingback: Funko ไทย หนุมานสีเสาวรสและ Giant Lady หน้าใส ออกใหม่ – Funko Thailand Club

  2. Pingback: Funko Tossakan ยักษ์ทศกัณฐ์ – Funko Thailand Club

  3. Pingback: Funko Hanuman | หนุมาน – Funko Thailand Club

  4. ดกดกด

    นางยักษ์ออกแบบห่วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.