QEE คืออะไร ทำไมฮิต – Designer Toys

QEE ออกเสียงว่า (Key) คือ Designer toys ที่ออกแบบโดย บริษัท Toy2R จากฮ่องกงค้นพบโดย RAymond Choy ในปี 1995

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Qee logo

Qee มีลักษณะอย่างไร

Qee นั้นมีค่อนข้างหลากหลาย โดย Qee ต้นแบบนั้นมีลักษณะคล้ายมนุษย์ไม่ต่างจาก Playmobile หรือ Lego มีมือโค้งจับไร้นิ้ว แต่จะมีลักษณะออกกลมมนมากกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวของแต่ล่ะตัว นำไปสู่ชื่อเรียกต่างๆ กัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Qee vs lego

Qee มีกี่ขนาด

Qee ขนาดมาตรฐาน คือ 2 นิ้ว แต่ก็มีการทำขนาด 8″ และ 16″ จนไปถึง 60″ และ Qee ขนาดจิ๋วคือ 1.5 และ 2.5 นิ้ว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Qee มีกี่ประเภท

ขึ้นอยู่กับ Theme แต่ล่ะตัวเช่น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Bear Bear Qee

ถ้าหัวเป็นโครงกระโหลก แต่บอดี้เหมือนเดิมจะเรียกว่า Toyer Qee

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Toyer Qee

ซึ่งมี Toyer Qee รุ่นเรืองแสงอีกด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Toyer Qee

ถ้าหัวเป็นหมี ที่มีหูขนาดเท่ากันขนานอยู่บนหัว จะเรียกว่า BearBearQ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ถ้าหัวเป็นแมวจะเรียกว่า KitCatQ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ KitCatQ qee

ถ้าหัวเป็นหมาจะเรียกว่า DoggyQ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DoggyQ qee

ถ้าหัวเป็นลิงจะเรียกว่า MonQ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ฮิตมากๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ monQ qee

ถ้าหัวเป็นกระต่ายจะเรียกว่า Bunee

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Bunee qee

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

designer toys คือ  Mighty jaxx คือ ขายราคา  Kwaii Coarse is

Advertisements